Committee

Honorary President: Mr. SUN Jian-Ping

President: Dr. ZHANG Hua-Jun
Secretary: Dr. LU Jin Chang
Treasure: Dr. Wang Yue-Ying

Committee Member:

Mr. Jimmy LIU
Mr. LIANG Xuan
Dr. LIU Hong-Jun
Dr. QIU Bo
Dr. XING Guo-Zhong
Mr. XU Jin
Dr. YU Kun
Dr. ZHAN Da
Dr. ZHUO Zhi-Bing

 

 

Leave a Reply